การรับตรงจากพื้นที่


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 Downloads
โควต้าบุคคลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 Downloads
โควต้าบุคคลทั่วไป
โควต้าสถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก