การรับตรงจากพื้นที่

เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัคร Downloads
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ โควตาสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัคร การรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2561
การจัดสรรโควต้ารายจังหวัด พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศสถานที่รับสมัคร
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก