การรับตรงจากพื้นที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2561 ชำระเงินลงทะเบียน วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 จำนวน 14,200 บาทเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัคร Downloads
ประกาศรับสมัคร การรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2561
การจัดสรรโควต้ารายจังหวัด พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประกาศสถานที่รับสมัคร
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ โควตาสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก