วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
พิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสรื้อหลังคาพระวิหาร พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง
29 พฤศจิกายน 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก