วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ร่วมทำบุญตักบาตร เหล่าสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7 ณ วัดป่าไทรงาม สาขาวัดหนองป่าพงที่ 10 จ.อุบลราชธานี
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ประมวลภาพร่วมทำบุญตักบาตร เหล่าสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7 ณ วัดป่าไทรงาม สาขาวัดหนองป่าพงที่ 10 จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก