โครงการวิสาขบูชาและอัฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพุทธศาสนา ของจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงจำปาสัก ประจำปี ๒๕๖๐
Link -> แกลลอรี่ภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก