พิธีปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 งานฝึกอบรม ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ได้ทำพิธีปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา มาเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการอบรมในครั้งนี้
Link -> แกลลอรี่ภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก