วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
สภากาแฟอุบลราชธานี "อุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ"
วันที่ 24 มกราคม 2561
วันที่ 24 มกราคม 2561 หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สภากาแฟ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก