วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
พิธีปิดอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจิตตสปาคาร โรงแรมบ้านสวนคุณตาโฮเทล & รีสอร์ท ได้มีพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ ข้าราชการบรรจุใหม่กระทรวงสาธารณสุข โดย อาจารย์สอาด มุ่งสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการจุดเทียนอุดมการณ์ในครั้งนี้ และ เวลา 11.00 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการปิดอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี และมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 140 คน โดย อาจารย์จรูญศรี มีหนองหว้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ และอาจารย์วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์ หัวหน้างานฝึกอบรม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก