วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
กีฬาเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 08.15 น. ที่ สนามกีฬา โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "นครเทียนเกมส์" ประจำปี 2560 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี มีสถาบันสถานศึกษาพยาบาล และการสาธารณสุขเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ จำนวน 8 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขัน โดย ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ประธานเครือข่ายวิทยาลัยฯ ได้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 8 แห่ง และนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก