พิธีไหว้ครู มอบหมวก แถบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี ทุนและเกียรตินิยม
Link -> แกลลอรี่ภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก