วันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 62 ปี
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ครบรอบ 62 ปี
Link -> แกลลอรี่ภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก