นโยบาย
สานงานต่อก่องานใหม่
เร่งใส่ใจในภูมิทัศน์
มุ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หล่อเลี้ยงงานประกันฯ สู่งานประจำ
ก้าวล้ำเทคโนโลยี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กลับหน้าหลัก