รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และพนักงานประเมินผล
30 / 11 / 2016