ข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
หัวข้อเรื่อง วันที่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
30 / 11 / 2017
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
01 / 11 / 2017
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
01 / 11 / 2017
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 / 08 /2017
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
22 / 08 / 2017
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
04 / 07 / 2517
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
02 / 11 / 2016
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
12 / 01 / 2016
การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชาย
12 / 01 / 2016
ประกาศสอบราคาซื้อครุภันฑ์การศึกษา
20 / 11 / 2015
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
13 / 07 / 2015
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
13 / 07 / 2015
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
13 / 07 / 2015
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
10 / 07 / 2015
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟเบอร์ออฟติคและสาย UTP พร้อมอุปกรณ์
10 / 07 / 2015