ข่าวสารประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง วันที่
แบบรายงานตัวผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการใหม่ รอบที่ 2
27 / 03 / 2017
หนังสือตอบรับการอบรมหลักสูตรข้าราชการใหม่
17 / 03 / 2017
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สถาบันพระบรมราชชนก)
03 / 03 / 2017
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5)
03 / 03 / 2017
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
01 / 03 / 2017
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ
24 / 02 / 2017
ตารางการอบรมข้าราชการใหม่ รุ่น 3 และ 4
24 / 02 / 2017
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
27 / 12 / 2016
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการภาวะฉุกเฉินในระดับปฐมภูมิ [Up Date ล่าสุด]
11 / 11 / 2016
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิชาการ เรื่อง "พยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการภาวะฉุกเฉินในระดับปฐมภูมิ"
04 / 11 / 2016
การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการภาวะฉุกเฉินในระดับปฐมภูมิ [update ล่าสุด]
25 / 10 / 2016
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2560 รุ่น 2 [Update]
13 / 10 / 2016
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2560 รุ่น 1 [Update]
19 / 09 / 2016
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและประชุมวิชาการประจำปี 2559
13 / 09 / 2016
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ [-NEW-]
08 / 08 / 2016
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 [-NEW-]
08 / 08 / 2016
ข้อมูลการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2559
09 / 06 / 2016
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2559 รุ่น 2 3 และ 4
04 / 02 / 2016
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 4
28 / 01 / 2016
ตารางโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2559
26 / 01 / 2016
กำหนดการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
26 / 01 / 2016
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 และ 3
18 / 01 / 2016
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามงานวิจัย
17 / 12 / 2015
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
20 / 11 / 2015
แผนที่แสดงสถานที่อบรมข้าราชการใหม่
06 / 10 / 2015
ตารางการอบรม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
05 / 10 / 2015
ตารางการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาล Palliative Care2
13 / 08 / 2015
ใบงาน การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาล Palliative Care
13 / 08 / 2015
หนังสือรับรองหน่วยกิตหลักสูตรการอบรม
06 / 08 / 2015
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
03 / 08 / 2015
รายละเอียดการรายงานตัว และการเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2558
03 / 08 / 2015
รายละเอียดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
03 / 08 / 2015
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
20 / 07 / 2015
โครงการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลเพื่อการจัดการความปวดและการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
20 / 07 / 2015
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (เรียกสำรอง ลำดับ ๑)
13 / 07 / 2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
13 / 07 / 2015
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (เรียกสำรอง ลำดับ ๒)
13 / 07 / 2015
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
10 / 07 / 2015
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปกับการดูแลผู้ป่วยในชุมชน
10 / 07 / 2015