โบว์แสดงความอาลัย
พิธีเปิดอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟรีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ของปีงบประมาณ 2560 มี ข้าราชการใหม่เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิน 195 คน จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559 โอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ครองตน ครองคน ครองงาน” และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บุคลิกภาพและการสื่อสาร”
Link -> แกลลอรี่ภาพ
Share !! Facebook