โบว์แสดงความอาลัย
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า และวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
เนื่องในวโรกาสในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมใจกันร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน
Link -> แกลลอรี่ภาพ

Share !! Facebook