โบว์แสดงความอาลัย
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร Care Manager รุ่นที่ 3
Link -> แกลลอรี่ภาพ