โบว์แสดงความอาลัย
โครงการวิสาขบูชาและอัฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพุทธศาสนา ของจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงจำปาสัก ประจำปี ๒๕๖๐
Link -> แกลลอรี่ภาพ