โบว์แสดงความอาลัย
Sport Day & Party Night 2016
Link -> แกลลอรี่ภาพ