โบว์แสดงความอาลัย
พิธีปิดการอบรม Care Manager รุ่นที่ 2
Link -> แกลลอรี่ภาพ