โบว์แสดงความอาลัย
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ นำ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล พร้อมด้วย บรรดาข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ มณฑลทุ่งศรีเมือง และเจริญจิตภาวนาในช่วงค่ำ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2559
Link -> แกลลอรี่ภาพ

Share !! Facebook